User

Users ของเราคือใคร

หลายคนคิดว่าคำว่า “ลูกค้าของเรา” หมายถึงแค่คนที่ซื้อของเรา… อ้าวแล้วคนที่ไม่ซื้อล่ะ เอาไหม?

we ensure you that making Personas is the right way before starting any UX researches

สร้าง Personas จะได้ไม่ต้องเดาแบบ personal(ly)

ทุกวันนี้คนในแวดวง “ทำเว็บ” ไม่มีใครไม่รู้จัก Google Analytics ไม่เว้นแม้แต่เจ้าของธุรกิจ แต่มีเจ้าของธุรกิจกี่รายกันนะที่ใช้ข้อมูลจาก Google Analytics ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ หรือถอยลงไปกว่านั้น คือถึงแม้เรียกใช้รายงานได้ไม่ดีเท่าไรแต่เขามั่นใจว่าได้เก็บข้อมูลเอาไว้ถูกต้องตามหลักการแล้ว ที่เหลือก็แค่รอคนมาเรียกรายงานออกมาให้ดูเท่านั้นเอง