หลักการ 4 ข้อที่ทำให้เราควรสรุปว่า UX กับ UI ควรเป็นแค่ “คนละอาชีพกัน”

ขอจดเอาไว้ว่า ณ วันนี้ ว่าทำไมผมยังคิดว่า UX และ UI แม้จะเขียนคล้ายกัน แม้จะวางใกล้กันแล้วดูขลัง แต่ทำไมทั้งสองนี้จึงควรทั้งถูกมองรวมกัน และมองแยกกันในขณะเดียวกัน