สำหรับลูกค้ามีทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ไม่ดี เราเรียกทั้งคู่ว่า ประสบการณ์

There are good UXs and bad UXs, both we called them ‘UX’