สมัครเป็นผู้ทดสอบ UX

Consümotive (คอนซูโมถีฟ) เรารับทำวิจัยเกี่ยวกับ “ความน่าใช้ของเว็บไซต์ หรือบริการ” ให้กับเว็บชื่อดังหรือร้านค้าต่างๆ เราจึงต้องการผู้ช่วยทดสอบจากทุกเพศ ทุกอาชีพ และยิ่งหลากหลายช่วงอายุมากเท่าไรก็ยิ่งดี

ผู้มาทดสอบจะได้รับการดูแลอย่างดี

เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับการลองใช้งานจริง เพื่อเก็บข้อมูลด้าน UX / Usability ไปเสนอแนะแนวทางให้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นปรับปรุงให้ถูกใจลูกค้าคนอื่นๆ (หรือแม้แต่คุณเอง) มากยิ่งขึ้น

มีเงินค่าทดสอบให้ ตามงบประมาณที่ Consümotive ได้รับจากเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

ถ้าเป็นการทดสอบเว็บไซต์ อาจเลือกนัดทดสอบตามร้านกาแฟหรือร้านใกล้บ้านที่มีที่นั่งได้ด้วย (เลี้ยงขนม)

ช่วงทดสอบ ยาวไม่เกิน 40 นาที

ผู้ดูแลการทดสอบเป็นคนไทย คุยกันเข้าใจ และไม่มีการสัมผัสตัวผู้มาทดสอบ

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ พัทยา

061-831-7773